история - язовир Златоград

Язовира е построен през 60-те години на 20 век (1968г.) от Горубсо – Златоград, като ведомствен водоем задоволяващ основно нуждите на минното предприятие. Водата му се използва за промиване на рудата добивана от предприятието в региона (Флотационна фабрика  – с.Ерма река), за задоволяване на нуждите от питейна вода на с.Ерма река и миньорския град Мадан, както и за обслужване на АПК – Златоград. Стената е с дължина 146 м, ширина 5 м и височина 52 м., а водният обем възлиза на около 4 млн. м3 вода.

Първоначално язовира има много по-малка от настоящата стена отстояща на разстояние около 300 метра от нея, под риболовната хижа. В последствие се изгражда внушителна каменна стена със стъпаловидна структура и преливник. Самото изграждане на стената е атракция, огромните камъни са вклинявани един в друг със силна струя вода, а в основата и има глинен пояс.

Обособява се място със садки за развъждане на риба, от тогава до днес залива, в който са били садките носи името "развъдника". В продължение на години след построяването на язовира в близост до стената са изхвърляни големи количества храна останала от стола на минното предприятие. Трофейни екземпляри шаран могат да се видят и сега на това място.